Betelkyrkan Rosvik


Lovsång Lovsång är ett viktigt inslag i våra Gudstjänster. Bilden ovan visar hur det kan se ut

Välkommen till Betelkyrkan!

Vi har huvudgudstjänsten varje söndag klockan 11.00 förutom under semesterperioden då vi börjar 18.00

Betelförsamlingens möten är öppna för alla.

Mötena tolkas vid behov till engelska, ryska och farsi.

Denna vecka:

Måndag 19:00 Bön.

Söndag 11:00 Gudstjänst Predikan – lovsång – förbön.
Richard Hultmar. Barnens söndag.


Martin Reen Martin Reen

Jesus- kvällar med Martin Reen

Den 8/3 hade vi den första "Jesus - kvällen" av två med Martin. Det var ovanligt många besökare för att vara en vanlig tisdagskväll och den helige Andes närvaro var stark.
Martin predikade sitt älsklingsbudskap om att "leva fri från lagen" och efteråt var det förbön för dom som ville ha mer av Gud. Många fick uppleva Andens vidrörande på ett påtagligt sätt.

Den 4/4 hade vi den andra "Jesus - kvällen" med Martin.

Predikningarna finns att lyssna på under mediafliken.


Betelförsamlingen är en kristen evengelisk församling som samarbetar med EFK - Evangeliska Frikyrkan

http://www.efk.se/images/18.86a6bda131b662bdc980002/1381762138458/logo_efk.png
EFK är en församlings- och missionsrörelse där cirka 300 kristna församlingar med cirka 34 000 medlemmar samverkar.


Betelförsamlingen

Betel
Hitta hit