Bönehänder

Vad är bön?

Bön är att umgås med Gud. Att vara i Hans nävaro. Det är en plats där högmod inte kan finnas. En plats där hoppet stärks och förbönerna stiger upp inför Gud. Bön är den plats där vi bekänner våra behov, att införliva ödmjukhet i vårt liv och förklara vårt djupa beroende av Gud. Bön är den kristnes andetag. Bön är att utöva tro och hopp. Bön är privilegiet att få röra vid Faderns hjärta genom Hans Son Jesus Kristus, vår Herre.

Närma er Gud, så skall han närma sig er. Jakob 4:8

Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Fil 4:6-7

Skicka ett böneämne

Skriv in ditt böneämne nedan.

Böneämnena vidarebefodras till vana förebedjare. Vill du ha vidare kontakt med en förebedjare så kan du nämna det i ditt meddelande och fylla i ett sätt att nå dig, till exempel ditt telefonnummer eller epostadress. Hör gärna av dig till oss när du fått ditt bönesvar, så att andra får ta del av det! Gud välsigne dig!


Ditt namn: (Lämna tomt om Du vill vara anonym)


Din e-postadress: (frivilligt):


Ditt bönemne: